اتحادیه دامداران ایران

 

 

یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران مشـــارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت

سیاسی اقتصادی و اجتمـــــاعی خویش می باشد. به همـــین منظور تعاونی ها

و تشکل های تولیدی پـــس از انقلاب اســلامی توسعه یافتند و دقیقا در همین

راستا گام برداشتند و ســـهم بـزرگی در مشــــارکت وسیـــع مـــردم در امور

اجتماعی و اقتصادی داشتند  .

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ایران در دیماه سال 1375 تاسیس

گردید.

اتحادیه مرکزی با تحت پوشش داشتن 32  اتحادیه استانی و 631 شرکت تعاونی

کشــــاورزی و دامــــداری و یک میـلیون و پانصد هزار عضــو دارای وظایف و

رسالت های گوناگونی میباشد .بازدیدکنندگان محترم میتوانند جهت ارائه نقطه

نظرات به وبلاگ اتحادیه مرکزی دامداران ایران مراجعه کنند.